Veiligheid en kwaliteit

safetyfirst (Wide)

 

Veiligheid en kwaliteit

 

Dutch Shipping Services International heeft veiligheid, product- en proceskwaliteit hoog in het vaandel staan. Het beleid is gericht op het creëren en handhaven van veilige, gezonde en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden voor zowel het eigen personeel als ook voor overige personen die bij de werkzaamheden op het bedrijf betrokken zijn. Hierbij ligt de nadruk op de continue verbetering. Dit gebeurt voornamelijk door het meten van resultaten en het (waar nodig) nemen van corrigerende acties.

Om dit continue proces van verbetering te voeden vinden wij het belangrijk, dat iedere DSSI medewerker zich blijft ontwikkelen op zijn vakgebied en expertise.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker van DSSI om deze continue verbetering na te streven door voortdurende aandacht tot op detailniveau. Zo kan DSSI toegevoegde waarde blijven leveren voor de klant.

 

Waarborging


Dutch Shipping Services International heeft de kracht van haar kwaliteitsysteem, veiligheidsysteem en milieusysteem zichtbaar gemaakt door deze te laten toetsen en certificeren naar een aantal belangrijke normen in onze branche. voor een aantal certificaten van Dutch Shipping geldt, dat deze eens per jaar worden getoetst door de onafhankelijke certificerende instantie.

Certificaten


NIWO (VHIB: ZH517791VXHB)

VCA**

 

 

Copyright © Dutch Shipping Services International